ελληνική έκδοση english version

Food


  Name Contact Area
AGRIOLIVADI 9 AGRIOLIVADI info AGRIOLIVADI
Cielo e Mare 1 Cielo e Mare info GRIKOS
Oklacà 1 Oklacà info SKALA
Pleusis 1 Pleusis info GRIKOS

Telephone: (+30) 22470 32087

Email: agriolivadi@hotmail.com

Website: www.agriolivadi.patmos.eu

Telephone: (+30) 22470 35036

Telephone 2: (+30) 6981739822

Email: info@patmosaktis.gr

Website: www.patmosaktis.gr

Telephone: 0030 22470 34283

Telephone 2: 0030 6945256003

Email: oklaca@yahoo.com.

Website: www.oklacapatmos.com

Telephone: (+30) 22470 32800

Email: info@patmosaktis.gr

Website: www.patmosaktis.gr