ελληνική έκδοση english version
ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 6ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 7ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 8ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 9ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 10ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 1ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 2ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 3ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 4ADRIATIK GIOKA 5ADRIATIK GIOKA 5

ADRIATIK GIOKA


Τοποθεσία: ΣΚΑΛΑ
Τηλέφωνο 1: (+30) 22470 32732
Τηλέφωνο 2: (+30) 6977805441
Email: gioka_ad@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.adriatik.patmos.eu
Category: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Φωτογραφίες στις σελίδες 1 - Οι 20 που ελήφθη από την εργασία που έγινε το 2012, κάνοντάς μας την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη ομάδα κατασκευής στην Πάτμο.

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με υπευθυνότητα και σε ανταγωνιστικές τιμές. Ανέγερση και επισκευή κτιρίων, ανέγερση μαντρότοιχων, παραδοσιακό κτίσιμο με πέτρα, κτίσιμο με τούβλο, τσιμεντόλιθους, σοβάδες κάθε είδους και μπετά. Χρέωση με ημερομίσθιο, με το μέτρο (φατούρα) ή κατ΄ αποκοπή. Καλέστε μας να μάθετε τις ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές μας.

 

View larger map