ελληνική έκδοση english version
Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 1Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 3Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 2Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 8Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 7Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 6Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 5Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 4Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 3Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 2Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 1Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 10Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 9Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 8Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 7Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 6Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 5Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 4Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 3Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 2Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 1Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 10Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 9Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 8Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 7Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 6Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 5Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 4Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 2Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 1Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 10Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 9Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 8Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 7Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 6Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 4Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 3Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 1Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 9Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 8Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 7Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 6Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 5Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 4Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 3Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 2Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 1Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 10Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 9Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 8Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 7Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 6Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 5Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 4Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 3Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 2Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 1Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 10Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 9Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 8Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 7Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 3Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 4Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 6Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 5Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 2Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 9Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 8Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 7Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 6Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 5Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 4Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 3Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 2Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 1Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 10Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 9Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 8Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 7Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 6Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 5Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 4Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 3Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 2Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 1Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 10Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 9Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 8Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 7Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 6Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 5Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 4Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 3Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 2Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 1Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 10Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 9Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 8Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 7Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 6Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 5Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 4Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 3Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 2Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 1Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 10Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 9Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 8Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 7Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 6Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 5Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 4Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 3Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 2Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 1Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 10Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 9Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 8Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 7Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 6Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 5Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 4Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 3Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 2Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 1Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 10Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 8Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 7Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 6Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 5Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 4Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 3Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 2Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 1Ιωάννης Παλαιός & Υιοί 10

Ιωάννης Παλαιός & Υιοί


Τοποθεσία: ΧΩΡΑ
Owner: Γεράσιμος Παλαιός
Τηλέφωνο 1: (+30) 6977242942
Τηλέφωνο 2: (+30) 22470 31956
Email: palaiospatmos@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.paleoswood.gr
Category: ΜΑΡΑΓΚΟΙ

Μελέτη - Σχεδίαση - Κατασκευή - Τοποθέτηση από το 1958

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ.

Η οικογενειακή επιχείρηση του Ιωάννη Παλαιού δραστηριοποιείται στις κατασκευές ξύλου από το 1958.

Η συνεχής επαφή με τον πελάτη από το στάδιο της παραγγελίας μέχρι και την παράδοση του έργου, καθώς και η προσωπική μας εργασία εξασφαλίζει την ποιότητα και τη συνέπεια η οποία διακρίνει την επιχείρησή μας.

3 γεννιές παράδοσης εγγυώνται το τελικό αποτέλεσμα των προιόντων και υπηρεσιών μας.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο φωτογραφικό υλικό, ώστε να διαπιστώσετε το εύρος των δραστηριότήτων και την πολύπλευρη εμπειρία μας.

 

View larger map