ελληνική έκδοση english version
Α&Ω 1Α&Ω 7Α&Ω 4Α&Ω 3Α&Ω 1Α&Ω 2Α&Ω 2Α&Ω 3Α&Ω 4Α&Ω 5Α&Ω 5Α&Ω 1Α&Ω 6Α&Ω 6Α&Ω 7Α&Ω 8Α&Ω 10Α&Ω 8Α&Ω 9Α&Ω 9Α&Ω 10

Α&Ω


Area: CHORA
Owner: Maria Papakonstantinou
Telephone 1: +30 2247 0 34266
Telephone 2: +30 6946 980 108
Email: mrpapakon@yahoo.com
Website: www.alfaomega.patmos.eu
Category: JEWELLERY

Inspired Jewelry For Women And Men.

While entering Patmos Chora, don't miss to visit A&Ω which you will find based on your right, at the main pavewalk.

The owner Maria, carefully chooses every season a variety of elegant, fine crafted jewelry made from Greek artists, available in uncompromising prices.

View larger map